Предприемач
Да подготвим наследниците за фамилния бизнес

Да подготвим наследниците за фамилния бизнес

Проф. Тодоров, кое налага създаването на специална програма за подготовката на бъдещи успешни предприемачи и мениджъри?
Причината е преди всичко в осигуряване на планирана приемственост в управлението на вече изграден и успешно функциониращ семеен бизнес. Тя е обусловена от обстоятелството, че голяма част от създателите на бизнеса у нас навлизат в „зряла” възраст. Много от тях нямат подготвени заместници, които да продължат възходящото развитие на семейния бизнес.

Съществува вече и реална заплаха от нови конкурентни фирми, създавани от млади, динамични предприемачи. Самата бизнес среда е динамична, изискваща професионални знания и умения, изпреварващи предоставяните от формалното образование и не на последно място - нарастващите възможности за интегрирането на българската икономика в общия европейски и глобален пазар, а от там и възможност за по-добро развитие на съответния бизнес, които изискват съответстващи предприемачески и управленски познания и умения. В отговор на тези предизвикателства екип на Българската асоциация по мениджмънт и предприемачество (БАРМП), съвместно с Института за развитие на предприемачеството разработи практическа програма за подготовка на млади бизнес наследници, като гаранция за успешното бъдеще на съответния бизнес.

Вече имате два успешно приключили модула. Кога стартира третото издание на Програмата?

Третото издание стартира в края на септември. За точната дата желаещите ще могат да се информират от сайта на БАРМП.

Скоро на пазара излезе вашата книга „Бизнес предприемачество“. Към кого сте я адресирали - към вашите студенти или към реалните предприемачи в България?

Книгата е предназначена за широка аудитория. Надявам се, че ще е полезна както за начинаещи, така и за „зрели” предприемачи, за студенти, докторанти, изследователи, висши администратори, преподаватели. Тя е резултат от двадесетгодишния ми изследователски, преподавателски и консултантски опит.

Първата част на книгата се фокусира върху изясняването на ролята и характеристиката на предприемаческата дейност: видове предприемачество, фигурата на предприемача, предприемаческият процес (създаването на ново предприятие), специфични дейности, поведение и подкрепа на малките и средните предприятия. Втората част логично доразвива първата, като се фокусира върху специфичното управление, оцеляването и растежа на МСП, тяхната интернационализация и изграждането на иновативни конкурентни предимства.

По всяка тема има приложени различни бизнес практики и поддържащи казуси, стратегии, предприемачески трикове, методики и коментари, извлечени от реалната практика у нас и в чужбина. Книгата е разработена така, че да бъде ползвана на „каскаден принцип” – от начинаещите студенти до опитните и доказали се предприемачи, като всеки читател сам може да избере откъде да започне и докъде да стигне. Подобна книга липсва не само в България и Източна Европа, но и в редица западноевропейски страни. Предстои да бъде издадена в Русия, а след това и в Турция. В преговори сме за руското издание, уточняваме параметрите – формат, тиражи…

Какво ще кажете да запознаваме нашите читатели с познанията от книгата? Ако Предприемач предостави рубрика „ стъпка по стъпка „?

Ще кажа, че ви приветстваме и ще ви сътрудничим, защото така ще бъдем полезни на повече предприемачи да разберат необходимостта от постоянно повишаване на подготовката си за съвременен бизнес.


Какви са приоритетите ви в момента? С поглед към ваканцията или към новия сезон ?

Ваканцията е за студентите. За сега успявам да си създам приятни емоции, включително завършване на книгата „Европейското предприемачество в глобализиращата се икономика”, в която сме съавтори и редактори заедно с изтъкнатия европейски учен проф. Ален Файол - професор по предприемачество в Училището по бизнес ЕМЛИОН, Франция и гостуващ професор в Брюкселското училище по икономика и мениджмънт „Солвей“, Белгия.

KTodor01проф. д.ик.н. Кирил Тодоров е председател на УС на Българска асоциация за развитие на мениджмънта и предприемачеството /БАРМП/ Директор на Института за развитие на предприемачеството при УНСС Вицепрезидент на Европейския съвет за дребен бизнес и предприемачество Ръководител на Програмата за подготовка на наследници в бизнеса.

Актуална информация за ПРОГРАМАТА на www.bamde.org