Предприемач

Посредник

Съюзът на пенсионерите 2004 представи идеи за сътрудничество с БТПП

Съюзът на пенсионерите 2004 представи идеи за сътрудничество с БТПП

Представители на Съюза на пенсионерите-2004 се срещнаха с председателя на БТПП Цветан Симеонов. Председателят на Столичната организация на съюза д-р Стефан Груев представи дейността на Съюза и сферите, в които пенсионерите биха могли да продължат трудовата си дейност. Съюзът има над 80 хиляди членове, работили в различни сфери на икономиката на страната.

Обсъдиха се идеи за сътрудничество между БТПП и Съюза на пенсионерите, както и за широко използване на техния капацитет, поради недостиг на квалифицирани кадри за бизнеса в страната. Всеки труд трябва да бъде ценен и уважаван и БТПП застава зад всички идеи и положени усилия за подобряване на връзката между обучението и пазара на труда.

Набелязани бяха първи стъпки за действие в съответствие с нуждите на бизнеса и действащите структури на Съюза по региони в областта на обучение за компютърна грамотност и преквалификация на пенсионерите, участие в обучението по предприемачество на ученици в средните технически училища и споделяне пред тях на придобитите с години знания, умения и компетентности.

Обсъди се и организиране на изложения на продукцията на работещите надомно пенсионери, с цел достигане на тяхната продукция до пазара, споделяне и предаване на умения чрез практически занятия, както и разработване на проекти и черпене на добри европейски практики в тази сфера.

Това ще даде още една възможност за преквалификация на една част от работната сила в страната, което ще повиши нейната пригодност и мобилност на пазара на труда. В срещата участваха Мариана Димитрова и Слава Хинкова, издател на БГ предприемач.

Tags: Брой 10 2018