Предприемач

Посредник

Бюрата по труда стартират процедури за кандидатстване за преференции по ЗНЗ

Бюрата по труда стартират процедури за кандидатстване за преференции по ЗНЗ

Работодатели, които желаят да ползват преференции по насърчителни мерки за заетост и обучение по Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ), както и по Програмата за обучение и заетост на продължително безработни лица, могат да подават заявки в бюрата по труда в цялата страна. Срокът за подаване на документите е от 01 до 12 септември включително.
Съветите за сътрудничество към бюрата по труда ще оценяват подадените заявки от работодателите до 15 септември и ще ги класират съобразно свободния финансов ресурс.
Повече на www.az.government.bg, в рубрика „Обяви за финансиране по региони”.a

Tags: Брой 9 2017