Предприемач

Посредник

Близо 500 работодатели обявиха работни места по двете нови насърчителни мерки на Агенцията по заетостта

Близо 500 работодатели обявиха работни места по двете нови насърчителни мерки на Агенцията по заетостта

В рамките на определените 7 работни дни в периода 13 – 21 юли, работодателите заявиха 970 работни места по чл. 51, ал. 1 от ЗНЗ. На тях ще бъдат наети хора с престой над 6 месеца в бюрото по труда, младежи до 24 години, безработни с основно и по-ниско образование или над 50-годишна възраст. За период от 3 до 12 месеца 50% от разходите на работодателите за трудови възнаграждения и осигуровки на наетите ще се финансират от държавния бюджет. Общо 184 фирми и организации заявиха готовност да наемат над 240 безработни с трайни увреждания. Държавата ще ги подкрепи по реда на чл. 51, ал. 2 от ЗНЗ, като поеме 75% от разходите им за заплати и осигуровки за период от 3 до 12 месеца. Над 60% от заявените работни места и по двете мерки са в областта на селското стопанство. Следват ги работните места в търговията, строителството, преработваща промишленост и хотелиерството и ресторантьорството. Повече информация на www.az.government.bg

Tags: Брой 7 2017