Предприемач

Посредник

Над 1 000 свободни работни места, обявени на трудовите борси през октомври

Над 1 000 свободни работни места, обявени на трудовите борси през октомври

През месец ноември Агенцията по заетостта ще организира трудова борса в сферата на туризма и ще се проведе в Смолян

Агенцията по заетостта проведе през октомври 10 трудови борси в страната , на които 154 работодатели обявиха 1 024 свободни работни места. Интерес към офертите, идващи от реалния сектор, проявиха близо 1 550 лица, търсещи работа. От борсите 2 са общи - в Раднево и Дупница, шест са за младежи –в Казанлък, Хасково, София, Самоков, Благоевград и Кърджали и една специализирана трудова борса – в сферата на туризма, която се проведе в Разлог.

Над 970 млади хора посетиха срещите, организирани от Агенцията, за да се запознаят с предложенията и изискванията на работодателите. Обявените 634 свободни работни места са в сферата на търговията, производството, финансови, застрахователни и административни услуги, охрана и сигурност, хотелиерство и ресторантьорство, застрахователни и финасови услуги, образование и др. На трудовите борси през октомври отново се презентира възможността за кандидатстване по проект „Нова възможност за младежка заетост” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. През месец ноември Агенцията по заетостта ще организира последната за годината трудова борса. Тя ще бъде специализирана – в сферата на туризма и ще се проведе в Смолян.

Повече на http://www.az.government.bg

Tags: Брой 11 2015