Предприемач
Българска банка за развитие избра нови 5 банки, които ще отпускат кредити  при облекчени условия по ПРСР

Българска банка за развитие избра нови 5 банки, които ще отпускат кредити при облекчени условия по ПРСР

След открита процедура по ЗОП, УниКредит Булбанк, Банка Пиреос, Алианц Банк България, Тексим банк, Ти Би Ай Банк бяха избрани като изпълнители на гаранционната схема по Програмата за развитие на селските райони /ПРСР/.
Това стана ясно от съобщение до медиите, в което се казва, че 371 млн. лв. кредити ще могат да се отпуснат към крайните бенефициенти за реализиране на проекти по ПРСР чрез 13-те банки партньори.

Българска банка за развитие е предвидила такъв тип гаранционна схема, която ще облекчи земеделските стопани, които вече са с одобрени проекти по три от мерките по ПРСР, а именно мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства”, мярка 122 „Подобряване на икономическата стойност на горите” и мярка 123 „Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти”.

Бенефициентите ще могат да кандидатстват за отпускане на кредити от банките-партньори при облекчени условия – до 21 дни срок за одобрение на кредита, липса на такси и комисиони за разглеждане и обслужване, както и покриване  до 80% от кредитния риск. Последното е от особено значение, тъй като дава  възможност за получаване на заемите при намалени изисквания към обезпечението по тях.

„Чрез разработената гаранционна схема по ПРСР успяхме да улесним достъпа на фирмите до финансов ресурс  и да намалим с повече от 2 процента лихвите по кредити за одобрени проекти по включените в програмата мерки. Считам, че формата на настоящата гаранционна програма се утвърждава като успешен. Би било логично той да бъде използван за повишаване усвояването на средства и по други оперативни програми през следващия програмен период “, заяви Асен Ягодин, главен изпълнителен директор на ББР.

В началото на 2013 г. беше проведена първата открита процедура по ЗОП с гаранционен лимит от 606 млн.лв. Тогава бяха избрани 8 търговски банки за изпълнители на гаранционната схема - Банка ДСК, Банка Пиреос, БАКБ, ОББ, Пощенска банка, СИБанк, Райфайзенбанк и ЦКБ.

От стартирането на гаранционната схема до момента вече са одобрени гаранции по 147 кредита с обща стойност 52 млн. лв. Средният лихвен процент по тези кредити е 6.75% годишно.

Tags: Брой 8 2013