Предприемач
Общо събрание на Асоциацията на балканските палати

Общо събрание на Асоциацията на балканските палати

В Подгорица, Черна гора, се проведе второто годишно Общо събрание на Асоциацията на балканските палати, в което взеха участие представители на палатите от Албания, Босна и Херцеговина, България, Гърция, Кипър, Македония, Сърбия, Турция и Черна гора. БТПП бе представена от главния секретар на палатата Васил Тодоров, съобщиха от пресцентъра на палатата.

В рамките на заседанието е била обсъдена Стратегията за Югоизточна Европа 2020, която има за цел да укрепи икономиките на страните от този регион и да помогне за тяхното приемане в ЕС. Разгледана е и дейността на Г20 в глобалното икономическо развитие и ролята на палатите в този процес. На Общото събрание бяха представени и дискутирани доклади по въпросите на съществуващите връзки между отделните браншове в страните от Балканския полуостров, както и възможностите за развитие на медицинския туризъм.

Официално беше предадено ротационното председателство на Асоциацията на балканските палати за 2014 г., на председателя на Асоциацията на гръцките палати Константинос Михалос. След приключване на заседанието, делегацията от представители на балканските палати е била приета от министър председателя на Черна гора Мило Джуканович. В рамките на срещата беше посочена важността на доброто сътрудничество, което палатите от региона са изградили в рамките на Асоциацията на балканските палати, което е важен инструмент за подобряване на икономическата среда и повишаване на жизнения стандарт. Мило Джуканович изтъкна и важността на политиката на разширяване на ЕС в посока Западните Балкани, което мотивира страните кандидати за членство да развиват своите икономики, с цел достигане на високите критерии за влизане в Съюза, съобщиха още от пресцентъра на БТПП.

Tags: Брой 11 2013