Предприемач

Набиране на персонал

Набирането на персонал за новите областни информационни центрове за еврофондовете започна, съобщиха от пресслужбата на министъра по еврофондовете Томислав Дончев.

Обявени са първите конкурсни процедури за центровете в Ловеч, Видин, Монтана и Русе. В следващите няколко месеца ще стартират конкурси за нови над 80 свободни управленски и експертни позиции във всички 27 центъра в цялата страна.

Предвижда се в областните информационни центрове в градовете София, Бургас, Варна, Русе, Пловдив, Плевен и Стара Загора да работят по 4-ма служители. Това са управител на инфоцентъра и експерти по "Информационно обслужване и услуги", "Комуникация и информация" и "Логистика и информация". В останалите областни информационни центрове ще бъдат наети по 3-ма служители, като последните две длъжности са обединени в една.

Основните задължения на служителите в инфоцентровете са свързани с осигуряване точна, ясна и актуална информация относно възможностите за финансиране със средства от Европейския съюз. Информацията ще бъде предоставяна от служителите по телефон, електронна поща или на място.
Една от основните задачи на персонала ще бъде разпространение на информация и документи по открити процедури по оперативните програми в България, информиране на потенциалните бенефициенти относно актуалните възможности за кандидатстване с проектни предложения, както и за добрите практики, разработени по проекти с европейско финансиране.
Изграждането на областните информационни центрове започна в началото на месеца, когато кметовете на всички 27 общини бенефициенти подписаха договорите си по оперативна програма "Техническа помощ". Процедурата по подбор на персонал наред със строително-ремонтните работи са сред първите дейности по проектите и се изпълняват паралелно с цел инфоцентровете да започнат да функционират възможно най-скоро.Очаква се в началото на следващата година всички 27 центъра да отворят врати за посетители.
Повече по темата в www.dnevnik.bg

Повече по темата в www.dnevnik.bg

Tags: Брой 8 2011