Предприемач

ССИ пое председателството на АОБР


На заседание на ръководството на Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) с участието на председателите на АИКБ, БСК, БТПП, БСЧП „Възраждане“ и на ССИ, приключи процедурата по предаването на председателството на АОБР от Българската стопанска камара (БСК) на Съюза за стопанска инициатива (ССИ). Съгласно устава на АОБР, през следващата година, ССИ ще председателства асоциацията.
При председателството на ССИ, заместник председатели ще бъдат БСК (досегашен председател) и БТПП, която ще председателствува АОБР след изтичането на мандата на ССИ. По този начин в момента председателството на АОБР включва г-н Теодор Дечев (ССИ), г-н Божидар Данев (БСК) и г-н Цветан Симеонов (БТПП).
Както е известно, АОБР представлява българските работодатели в Международната организация на работодателите (IOE) и участва при формирането на работодателската квота на Международната конференция по труда (ILC) на която се формулират и приемат международните трудови стандарти – конвенции и препоръки на Международната организация по труда (ILO).
Представителите на петте работодателски организации са постигнали съгласие върху основни принципи, на които ще се базират предстоящи промени в устава на АОБР. На първо място сред тях е разграничаването от всякаква партийно-политическа, синдикална и религиозна организационна работа.

Tags: Брой 1 2012