Предприемач

Явор Джиджев е новият председател на Съюза за стопанска инициатива

ССИ ще работи за законодателно уреждане на кооперативното кредитиране, популярните банки и взаимоспомагателните каси.
На 28  януари 2012 се проведе Общо събрание  на Съюза за стопанска инициатива. На събранието беше анализирана  дейността на  Съюза в периода от 2007 до 2012 г., състоянието на малките и средните предприятия в страната и политиката на правителството в сферата на социалния диалог. Беше взето решение за продължаване на работата на Съюза за намаляване на лихвените нива по банковото кредитиране.  ССИ продължава да предлага пазарни механизми, с които търговските банки да бъдат принудени да преразгледат лихвената си политика.

Общото събрание упълномощи ръководството на Съюза да започне създаване на финансови инструменти в подкрепа на малките, средните и микро предприятията. ССИ ще работи за законодателно уреждане на кооперативното кредитиране, популярните банки и взаимоспомагателните каси. ССИ осъжда политиката на правителството в сферата на социалния диалог, оценявайки я като ликвидаторска и противоречаща на елементарната логика на индустриалните отношения.
Общото събрание избра за председател  на Управителния съвет на ССИ Явор  Джиджев. За членове на УС са избрани: Георги Ботев (Казанлък), Момчил Кръстев (София), Илия Илиев (Българска асоциация на консултантските фирми в железопътното строителство), Спас Атанасов (Браншова камара на таксиметровите водачи и превозвачи), Атанас Стефанов Атанасов (Велико Търново), Данаил Грънчев (Асоциация „Български пипер”),  Мая Богданова (Враца), Николай Шевкенов (Сливен), Манол Иванов (София), Явор Джиджев (София),  Мишо Настев (Асоциация на геодезическите фирми), Валентин Стоянов (Велико Търново), Николай Леонтиев (София) .
Досегашният председател д-р Теодор Данаилов Дечев ,както вече ви съобщихме, мотивира пред Общото събрание оставката си от председателския пост и Управителния съвет на Съюза с включването си в политическия живот като председател на Инициативния комитет за учредяване на "Свободен народ" – нова независима опозиционна социалдемократическа партия. Общото събрание избра Теодор Дечев за почетен председател на Съюза.
За почетен председател на Консултативния съвет на ССИ, беше избран проф. Нансен Бехар.

Tags: Брой 1 2012