Предприемач

Информационен ден по инициативата „Джеръми”

Информационен ден по инициативата „Джеръми”

Съветът по иновации към БТПП проведе информационен ден по инициативата „Джеръми”. Участваха мениджъри на фондове, създадени по инициативата „Джеръми”, представители на Европейския инвестиционен фонд, както и членове на Съвета по иновации при БТПП, Съвета на браншовите организации при БТПП, учени от БАН, университетите, ФТНС, Съюза на изобретателите в България. Инициативата „JEREMIE“ (част от Оперативна програма “Конкурентоспособност) е разработена съвместно от Европейската комисия и Европейския инвестиционен фонд(ЕИФ). „JEREMIE“ има за цел да подпомогне усвояването на средства по еврофондове, основно при финансиране на малки и средни предприятия. Георги Стоев – зам. председател на БТПП напомни, че „ се очаква Програмата „Джереми“ да даде нови шансове на малките и средни предприятия, които са и гръбнака на нашата членска маса и на бизнеса в България, да имат един по-добър и пряк достъп до европейското финансиране”. Според Максим Гурвитц от Инвестиционен фонд ELEVEN, България е определено най-изгодно място в ЕС да правиш бизнес.

Тук не само данъците са много ниски, но и разходите са по-малко. Ако пазарът на някаква идея, на някакъв продукт е световен, в България е най-изгодно място в Европа да го правиш. Това е огромно предимство, от което не се възползват максимално. България е в петте най-добре развити държави в ЕС от гледна точка на образование. Коефициент на образовани хора е много висок в България. Разбира се, че и в България има и проблеми, по повече показатели най-бедна държава в ЕС и може би един от най-сериозните проблеми е, че емиграцията в България е много силна. 8% населението е заминало след промените от преди 30 години. Ние инвестираме в екипи, които се занимават с идеи и концепции за online и mobile бизнес. Това са бизнес модели, които са свързани с представяне на услуги, чрез интернет. Ваша идея, наши пари и накрая излиза вашият бизнес. Това е процедурата, която използваме ние - заключи Максим Гурвиц от ELEVEN. Господата СТАНИСЛАВ Сираков и Румен Илиев представиха фонд ЛОУЧХЪП, също създаден по инициатива на Програмата „Джереми“.