Предприемач

Ученици от Националната финансово-стопанска гимназия с награди на БТПП

Той подчерта увереността, с която младите хора защитиха своите проектни идеи, като показаха добра подготовка по икономика, предприемачество и съвременните информационни технологии. „Това е добра основа за бъдещо успешно кариерно развитие на младите хора и е част от усилията на БТПП те да останат в България и да работят за просперитета на нашата държава”. Разработените проекти на теми: „Визия за по-добро представяне на БТПП в интернет пространството“ и „Програма за младежка заетост“, са с практическа насоченост, с възможности за реално изпълнение и с ясна финансова обосновка за тяхната реализация.
Почетен диплом и предметна награда получиха, както следва:
Първо място - Светлана Янкова и Иван Иванов - за разработване на идеен проект „Платформа за младежка заетост”; второ място - Александър Проданов, Венислав Иванов и Грета Кънчева - за разработване на идеен проект „Визия за по-добро представяне на БТПП в интернет пространството“; трето място - Мартина Манаскова, Иванета Страшимирова и Стефан Пъневски - за разработване на идеен проект „Визия за по-добро представяне на БТПП в интернет пространството”. С Почетен диплом за участие в дискусионен форум, подготовка на презентация и изнасяне на доклад “Икономическата среда – фактор за обучението и реализацията на младите хора в България” бяха наградени Александър Чорбаджийски, Елена Косева, Илона Ангелова, Ралица Ризова и Мартин Петров.

Tags: Брой 6 2013