Предприемач
Да, този път ще гласувам
Кофас проведе седмата си годишна конференция по управление на риска

Кофас проведе седмата си годишна конференция по управление на риска

Темата на събитието беше „Търговията и промените: Нови хора, нови пазари”

Участници в конференцията бяха представители на водещи български и чуждестранни компании, които споделиха своята експертиза пред гостите. В глобален план търговията се променя из основи, но ще остане важен двигател за растеж в световната икономика. Това става въпреки въвежданите протекционистични мерки и заплахите за търговски войни. Секторът се обогатява с нови пазари, развиващи се основно в дигитална среда – това означава нови възможности, но и нови рискове.

„Налице са важни позитивни тенденции – най-голямата икономика в света, тази на САЩ, процъфтява. Китай допринася за все по-голяма част от световния растеж, а средната класа на развиващите се пазари продължава да се увеличава. Заедно с това възникват и някои поводи за притеснение – това са нарастващият политически риск, който бе най-висок през 2018 г. г, протекционизмът и нарастването на глобалния дълг с повече от 50% за последните 10 години“ – отбеляза Милена Виденова, управител на Кофас България.

Тя и регионалният икономист на Кофас груп - Грегорж Шилевич, направиха преглед на страновите и секторни рискове по света. Според Шилевич се очаква спад в растежа на големите икономики, като България ще е единствената страна в Централна и Източна Европа, в която ще има покачване на ръста през 2019 година. Най-рискови сектори в световен мащаб се оказват строителството, металургията и автомобилостроенето. У нас чувствителни са строителният сектор и металургията. ИТ секторът продължава да се развива изключително бързо – и в България, и в световен мащаб, но проблем у нас е недостатъкът на работна ръка.

В три панела и няколко пленарни лекции участниците разгледаха теми като чатботове, изкуствен интелект, актуалните месиджинг приложения, какво е тяхното бъдеще и какви възможности предлагат. Спряха се и на онлайн платформи за продажби, коментираха възможностите за новите специалисти или така наречените милениъли и как те да бъдат привличани и мотивирани. Участниците се обединиха около мнението, че в съвременния дигитален свят непрестанно се откриват нови възможности. Младите се развиват изключително бързо, те са много креативни, а информацията, която им е нужна е по-достъпна от всякога. „Ученето вече не е за цял живот, както се казваше преди. Сега то е отвсякъде и от всеки. Всъщност истински риск е да не развиваме себе си”, допълва Дарина Пенева от Stanton Chase.

Темата за новите пазари и бъдещето на интернет търговията също беше важен фокус в дискусиите. Участниците се съгласиха, че интернет и онлайн търговията са бъдещето, дигиталното присъствие е важно за комуникационния микс и незаменима част от присъствието на компаниите, независимо малки или големи. Новите пазари предоставят нови възможности и изискват нови бизнес модели. „И младите, и ние по-възрастните искаме да се развиваме, да се учим, но и да получаваме добро възнаграждение за това, да получаваме добра обратна връзка и да се чувстваме оценени. Всъщност не сме по-различни от милениълите, ако се замислим”, заключи Божидар Нейчев, старши съдружник в PwC.

Конференцията събра над 200 представители на бизнеса и институциите. Събитието се проведе с партньорството на PwC, Кока-кола ХБК и винарска изба Старосел.

Медийни партньори бяха Bloomberg TV, сп. Мениджър, сп. Икономика, сп. Логистика, Твоят Бизнес, economy.bg, money.bg, expert.bg, economic.bg, b2b media, SeeNews, bgПредприемач, Инвестор и CIO.

Tags: Брой 4 2019