Предприемач
Съветът на министрите на земеделието на ЕС прие Заключения за ОСП

Съветът на министрите на земеделието на ЕС прие Заключения за ОСП

"Заключенията съдържат визия за основните елементи на бъдещата Общата селскостопанска политика (ОСП) след 2020 г.,, която споделя мнозинството от държавите-членки. Ето защо бих искал да благодаря на всички мои колеги в Съвета и техните екипи за духа на съгласие, за консенсусното настроение и за цялата упорита работа и доброто сътрудничество през последните месеци ", заяви министърът на земеделието, храните и горите Румен Порожанов.

Днешните Заключения призовават за увеличаване на добавената стойност на ОСП, държавите-членки да бъдат оправомощени да вземат решения, отговарящи на местните нужди и специфики, да се засили устойчивостта на селскостопанския сектор, да се насърчава приносът на ОСП към екологичните цели и да се подобри качеството на живот в селските райони.

Заключенията ще послужат на Комисията при подготовката на предстоящото законодателно предложение за Общата селскостопанска политика. Те идват след три месеца интензивни преговори между държавите-членки.

Tags: Брой 3 2018