Предприемач
"Следвай идеите си - стани предприемач"

"Следвай идеите си - стани предприемач"

Под този надслов се проведе Конференция посветена на младежкото предприемачество в Европа. Конференцията бе открита от министърът на икономиката Емил Караниколов, който заяви, че основно предизвикателство за Европа е създаването на условия, в които да има повече предприемачи, тъй като благодарение на тях се създават нови предприятия, нови работни места, развиват се нови умения и пазари.

Конференцията беше посветена на образованието по предприемачество, както и възможностите и перспективите за генериране на нови идеи и реализация на младите хора в Европа. Представени бяха най-успешните европейски програми, инструменти и добри практики за насърчаване и подкрепа, както и предизвикателствата пред младите предприемачи в Европейския съюз.

По време на трите работни сесии участниците обсъдиха административното и информационно подпомагане за създаване на нови фирми, нуждата от улесняване прехвърлянето и заздравяване на предприятия, застрашени от фалит, както и подкрепяща роля на предприемаческите организации, бизнес ангелите и фондовете за рисков капитал, като неразделна част от предприемаческата екосистема.

Повече по темата на http://www.mi.government.bg

Tags: Брой 3 2018