Предприемач
На тържествена церемония бяха връчени Наградите „Икономика на светло“

На тържествена церемония бяха връчени Наградите „Икономика на светло“

В церемонията  участваха председателят на Министерския съвет Бойко Борисов, представители на правителството, народни представители, дипломати и други официални лица. За четвърта година конкурсът открои и награди водещи институции и личности с активна позиция и принос в ограничаването на сиви практики. По този начин АИКБ цели да поощри предприемането на активни действия в тази посока и да популяризира градивната роля на бизнеса в обществото за подобряване на социално-икономическата среда.

Съгласно Регламента на наградите, номинациите бяха направени чрез широко обществено допитване сред членовете на Асоциацията на индустриалния капитал в България, всички социални партньори, членовете на Обществения съвет за ограничаване и превенция на неформалната икономика, в чийто състав влизат представители на редица държавни институции, и медиите. Номинираните в категориите получиха грамота, а победителите – специалната статуетка на конкурса „Икономика на светло“.

Информация за номинираните и наградените ще намерите  на www.bica-bg.org

По-рано през деня,  АИКБ представи доклада за равнището на сивата икономика през 2016 г. Според него , през последните две години има устойчива тенденция на свиване на неформалната икономика в страната. Данните са на база на композитния индекс "Икономика на светло",  който през 2016 г. е 71,88 на сто, или свиването на сивата икономика е с 28,12 на сто ( при 31,08% през 2015 г.. )

Композитният индекс (КИ) е разработен от Асоциацията на индустриалния капитал в България и се изчислява от 2011 г.. До 2013 г. той нараства плавно. За 2014 г. бележи спад от 1,2 пункта, а през 2015 г. нараства с 1,26 до 68,92 пункта и компенсира спада от 2014 г. През 2016 г. КИ „Икономика на светло“ нараства рекордно с 2,96 пункта и достига стойност от 71,88 пункта. От увеличението, 2,80 пункта се дължат на ръст на статистическия компонент на Композитния индекс и 0,16 пункта - на увеличението на социологическия компонент.

В представения доклад се отбелязва, че през последните две години има устойчива тенденция в динамиката на. Композитния индекс в посока на свиване на неформалната икономика. Основни причини за положителните тенденции в изменението на Композитния индекс „Икономика на светло“ през 2016 г. са както вътрешни ( Финансова и икономическа стабилност; Предприети са редица мерки за подобряване на бизнес средата в страната и за ограничаване на „сивата“ икономика;), така   и външни ( Ръст на европейската и световната икономика, което се отразява в увеличаване на обема на износа на България;  Намаляване на мигрантския натиск по границите на България ).

Презентацията за Композитния индекс „Икономика на светло“ ТУК... http://bica-bg.org
Повече информация за събитията ще намерите  на www.bica-bg.org

Tags: Брой 6 2017