Предприемач
Да отворим големите порти за общ бизнес

Да отворим големите порти за общ бизнес

Това каза министърът на икономиката на Република Македония Дритон Кучи, по време на Работна среща в БТПП с представители на НПРО в България.

В разговора участваха Н.Пр. Марян Гьорчев, посланика на Република Македония в България, Тодор Табаков, член на ИС на БТПП, Никола Зикатанов, зам.-председател на УС на АИКБ, Георги Шиваров, зам.-председател на БСК, Зоре Темелковски, председател на Македонско-българската стопанска камара, както и представители на бизнеса и медиите.

Темата на разговорите бе: „Задълбочаване на икономическото сътрудничество между Република Македония и Република България, съвместно навлизане на трети пазари и отвореност на Македония за българските инвеститори“.

В приветствието си Тодор Табаков, член на ИС на БТПП, очерта главната тема на срещата – общия стремеж към интензификация на двустранното икономическо сътрудничество. Той припомни основните споразумения между двете държави, които са добра основа за развитие, но сподели, че за жалост има отлив на български инвеститори от Македония и обратното. Нивата на търговския обмен, въпреки ръста, са все още незадоволителни, предвид традиционната близост между двете страни.

Зоре Темелковски, председател на Македонско-българската стопанска камара информира, че Камарата полага усилия за сближаване на бизнеса от двете страни и че стокооборота има ръст от 370 млн на 800 млн , а за тази година се очаква да надмине 1 милиард долара.Той изрази надежда, че младите хора от новия екип в министерството на икономиката, начело с министъра, са прагматични „интегристи‘и ще работят за по-тясно взаймно изгодно сътрудничество.

По думите на министър Кучи, Македония започва „нова ера“, в която „няма политическа криза, а политическа власт“. Министърът каза, че Македония вижда в своя най-близък европейски съсед модел за европейска държава и за европейско развитие, което да служи за пример на Македония, особено в „енергоемки” дела, като процеса на хармонизиране на македонското законодателство с европейското, визирайки натрупания опит на България в тази област. Той очаква по-близко сътрудничество, по-добър климат .България е на 5 място външно търговски партньор и въпреки ръста от 7.2% за 2016 г,състоянието е незадоволително.

„Дошло е време на Балканите патриотизма да се замени с икономически прагматизъм, да отворим пътя за новите инвестиции. Да предложим Македония, като място за инвестиции от страна на българския бизнес. ‚Да запретнем ръкави и да се интегрираме икономически. Да се видят първите търгове, големи компании от Камарите на България да се включат в тях. .Да се организират периодично , на 2 месеца работни б2б срещи. Да отворим големите порти за общ бизнес“ призова министърът.

Новият посланик Н.ПР.Марян Гьорчев, заяви, че РБ е не само съседна приятелска страна, а и братска страна и че той и неговият екип ще съдействат максимално за двустранното развитие на бизнес партньорството. ‚Дайте заедно да правим бизнес, на двустранна основа. Сътрудничество в растениевъдството, например – македонска маслина ще вирее в Кюстендилско, а и други южни култури. Между 2 аеродрума е най-голямата зеленчукова борса в Македония и най-голямата фабрика за преработка на земеделска продукция.

Георги Шиваров зам.председател на БСК, подчерта тази възможност- заедно с Македония да се опитаме да възстановим традициите в българското земеделие. Никола Зикатанов, зам.председател на АИКБ, изрази позицията , че двете държави не трябва да чакат ЕС и Брюксел да отворят общите ни граници за свободно движение на хора, стоки и инвестиции, а трябва сега, още преди Македония да получи членство в ЕС, да постигнат една силна интеграция между икономиките на България и Македония.

Да отворим големите порти за общ бизнес

В дискусията се включиха Янчо Янев, преседател на Хасковската търговско промишлена палата и Николин Гавраилов, председател на Камарата на строителните предприемачи в България. Янчо Янев подчерта заслугата на Темелковски и Македонско българската стопанска камара , като посредник, за ръста в стокооборота между двете страни и препоръча по-голямо внимание на обща рекламна стратегияза и съвместно излизане на арабските и руския пазари със земеделски стоки, храни и вино. Николин Гавраилов постави акцент на нуждата от кадри за строителството.

Работната среща обсъди предложение за повече гранично пропусквателни пунктове, двустранно споразумение за свободно придвижване на стоки и работна ръка, общ инвестиционен план, б2б срещи на 2 месеца. Както и сферите за общи действия по сектори: съвместни транспортни проекти, информационните технологии и аутсорсинг индустрията, земеделието и маслодайните култури,, туризъм и хотелиерство (съвместни туристически пакети,), леката промишленост, винопроизводството с местни сортове лозя.

В заключение, министър Дритон Кучи заяви, че Министерството на икономиката на Република Македония скоро ще отправи покани към българските министри с ресор икономика, енергетика и туризъм да посетят страната и да участват в заседание на Междуправителствена комисия за икономическо и научно-техническо сътрудничество.

Tags: Брой 6 2016