Предприемач
Глобалните геополитически промени оказват все по-голямо влияние върху икономиките

Глобалните геополитически промени оказват все по-голямо влияние върху икономиките

Това стана ясно на организираната от Кофас четвърта конференция по управление на риска. Политическите рискове се увеличават, но определени сектори се очертават като перспективни, а иновациите във финансовата сфера и не само в нея, имат потенциала да задвижат растежа. От своя страна, бизнесът трябва да е готов за новите изисквания от страна на специалистите – това е важна тенденция в сферата на човешките ресурси. Събитието тази година беше на тема „Геополитически промени и възможности за българския бизнес“ с медийното партньорство на БНТ, сп. Мениджър, сп. Икономика, Твоят Бизнес, money.bg, expert.bg и Предприемач.

Конференцията събра много предприемачи, мениджъри, финансисти, анализатори на риска и представители на държавните институции, които дискутираха много теми, свързани с глобалните процеси, финансовия мениджмънт, рисковете, перспективните и губещи сектори в икономиката и други. Специална пленарна лекция по време на конференцията имаше вицепремиера и министър на труда и социалната политика Ивайло Калфин, който говори за политиките в областта на човешките ресурси в подкрепа на бизнеса. „Устойчивостта на програмите на държавата обаче зависи главно от самия бизнес. Бих искал заедно и с общи усилия на държавата и бизнеса, да повишим привлекателността и устойчивостта на трудовия пазар. Само така усилията ще имат смисъл” – отбеляза той.

Милена Виденова, управител на Кофас за България и Жулиен Марсили, главен икономист на Кофас в световен мащаб, представиха данни за рисковете по страни и по сектори. Виденова отбеляза: „Рисковете в определени сектори остават, като страните от ЦИЕ се възползват от своята привлекателност, но определено се нуждаят от подобряване на структурната конкурентоспособност”. Жулиен Марсили очерта три основни риска при развиващите се пазари – нивата на корпоративна задлъжнялост, спънките в растежа и най-вече нарастването на политическите рискове и заяви, че „световната икономика се „японизира” – нисък растеж, но и ниска инфлация”.

Първият панел беше посветен на рисковете и новите възможности, произтичащи от глобалните промени и политики. Участниците Атанас Симеонов, управител на ВИП секюрити, Първан Симеонов, изпълнителен директор на Галъп Интернешънъл и Цветан Симеонов, Председател на БТПП се обединиха около идеята, че глобалните промени и бежанската криза, както и невъзможността на ЕС да се справи с нея, води до нарастване не само на политическите, но и на икономически рискове. Това ще е свързано и с нарастването на държавните бюджети в сферата на сигурността, което може да се отрази неблагоприятно на икономиките.

Аглика Събева-Цветанова представи възможностите за страната ни от инвестиционния план за Европа. Тя отбеляза, че в момента е важно да се развият мобилността на средствата, подкрепата за инвестициите в икономиката и създаването на благоприятна инвестиционна среда. Участниците в панела Васил Велев, председател на УС на АИКБ, Стоян Панчев, преподавател в СУ, Валери Петров, партньор в Axxess Capital и Жан-Мари Деманж, ръководител на регионалната икономическа служба на Франция в България, говориха за нуждата от съществена промяна в сферата на финансите, за да се отговори на съвременните предизвикателства. Сигурност в банковата система, свобода на движение на капиталите, управление на дълговете – това са посоки, в които е важно да се върви, на фона на смущаващи данни от средата. В скорошен свой анализ МВФ поставя под въпрос финансовата стабилност и отбелязва, че има риск от повече от 4% спад в световното производство.

Участниците в Третия панел специално обърнаха внимание, че перспективите в тази сфера са изключително добри, а България е благоприятно място за развитие на бизнес в тази област. Николай Генчев, изпълнителен директор на Уника България каза, че финансовият сектор изостава от очакванията на клиентите по отношение на дигитализацията, но се развива бързо. Филип Генов, вицепрезидент специални проекти в Уникредит Булбанк и Стефан Ганчев, партньор в LAUNCHub, наблегнаха на неизбежността и нарастващата роля на технологиите във финансовата сфера и на перспективите пред предприемачите, а Милена Виденова представи данни за нивото на иновации в европийските страни и отбеляза, че благодарение на технологиите все повече компании, например в телекомуникационния сектор, ще се превръщат във финансови институции.

За Кофас

Кофас Груп, световен лидер в областта на кредитното застраховане, предлага на компаниите по света решения за защита срещу риск от финансови загуби от техни клиенти, както на местните, така и на международните пазари. За 2015 г. групата разчита на съдействието на над 4500 служители и отчита консолидиран оборот от 1 490 млрд. евро. Представена директно или индиректно в 99 страни по света, Кофас подсигурява транзакциите на близо 40 000 компании в повече от 200 страни по света. Всяко тримесечие групата публикува анализ на риска за 160 държави, на база на уникалните познания за платежоспособността на компаниите, както и на опита на своите 340 оценители на риска, намиращи се в близост до клиентите и техните длъжници. Във Франция Кофас управлява гаранции по износа от името на френската държава.

Tags: Брой 4 2016