Предприемач
Фармацевтични фирми са готови да финансират включването на студенти и специализанти в научни екипи

Фармацевтични фирми са готови да финансират включването на студенти и специализанти в научни екипи

Това стана ясно по време на дискусионната среща „Научноизследователски приоритети и проекти в сферата на фармацевтичната индустрия и публично-частното партньорство“, проведена по инициатива на Министерството на образованието и науката и с домакинството на Българската генерична фармацевтична асоциация.

„Сега най-много средства за научни изследвания се инвестират от фармацевтичния сектор в България. Ето защо екипът на Министерството на образованието и науката очаква производителите на лекарства да участват при формулирането на приоритетите за научни изследвания. При предстоящо обявяване на конкурсна сесия на Фонд „Научни изследвания“ тези приоритети ще залегнат в изискванията към кандидатстващите. Целта ни е да се инвестират средства по разработки, които допринасят за създаването на продукти за повишаване качеството на живота и за възстановяване на здравето, обясни заместник-министърът на образованието и науката проф. Костадин Костадинов.

Според него, рационално е финансиране включването на студенти и специализанти в научни екипи, да е под формата на ваучери, които ще се дават на ръководителите на научни проекти, а те да ги разпределят между студенти за екипа.

Доц. д-р Нели Косева, директор на Института по полимери на БАН, потвърди необходимостта от привличане и задържане на способни млади хора в сферата на науката, което може да става с по-добро финансиране за колективи, които работят по научни проекти с бизнес организации. Според нея, посочването от компаниите на необходими конкретни разработки ще ускори изследванията. Проф. Костадинов изтъкна, че Института е пример за добра практика в привличане на средства от проекти- 68 хиляди, при бюджетно финансиране 8 хил.лв.

Директорът на дирекция „Наука“ в МОН Златина Карова изтъкна, че участниците в срещата са се обединили по важността от улесняване трансфера на научни технологии. Тя изрази задоволство, че представителите на фармацефтичната индустрия ( най-проверявания сектор), е поискал не промяна в регулаторния режим, а ускорено въвеждане на електронно управление.

Tags: Брой 2 2016