Предприемач
Форум представи политики за насърчаване на иновациите в Корея

Форум представи политики за насърчаване на иновациите в Корея

Събитието се организира от „София Тех Парк“ и събра на едно място представители на водещи корейски научни институти, представители на бизнеса и научните среди у нас.

„В България има огромен брой талантливи и образовани хора, които могат да са двигател за иновациите. Убедена съм, че този потенциал може да бъде реализиран чрез прилагането на изключително успешния корейски иновационен модел“, заяви изпълнителният директор на „София Тех Парк“ при откриване на научния форум, посветен на опита на България и Корея в технологичния трансфер и комерсиализиране на технологии. „Основната идея на София Тех Парк е да осигури не само физическата среда за иновационна дейност, но и платформа за мултидисциплинарно взаимодействие между различните групи хора, които участват в процеса по осъществяване на дадена иновация“, посочи Елица Панайотова. По нейни думи амбицията на научно-технологичния парк е да се превърне в място, където даден „иноватор“ може да открие всички необходими инструменти и експертиза за превръщането на иновативна идея в продукт със сериозен потенциал за пазарна реализация. Тя допълни, че има сериозни предпоставки България да се превърне във водещ иноватор, за което свидетелстват и международните оценки за страната ни. През 2013 г. София се нарежда на 3-то място в Европа след Лондон и Дъблин по брой стартъп компании, а през 2014 г. сме отново в челната петица, заемайки 4-то място.

На форума бяха представени политиките за насърчаване на иновациите, които се прилагат в Корея. По данни, изнесени от д-р Джънсеок Сео от корейската иновационна фондация „Инополис“ за последните 10 години фондацията е участвала в създаването на четири технологични научноизследователски института с държавно участие. Чрез дейността си тези институти са допринесли за значително увеличаване на броя иновативни стартъпи, които успяват да постигнат стабилно развитие и да надхвърлят критичния 3-годишен период на съществуване. По думите на д-р Джънсеок Сео делът на тези фирми се е покачил от 55% на 77%, като същевременно се е увеличил и размерът на реализираните от тях приходи. Само в един от тези институти днес работят над 27 000 изследователя, 1300 малки и средни предприятия и 5 университета.

Другият гост от Корея, Кюнджин Хюнг, представи различни модели за технологичен анализ и оценка на иновационния потенциал на проекти с научно-изследователска цел, които да бъдат приложени в посока на комерсиализацията на технологии. По време на своята презентация, Хюнг идентифицира четирите различни стълба, които следва да бъдат изследвани при оценка на потенциала на дадена компания. Разглеждайки ситуацията в България, той се концентрира върху възможностите, които България има за използване на капиталовия пазар в рамките на Европейския съюз. Също така наблегна на факта, че една развиваща се икономика се нуждае от иновативни бизнес предприятия, които да повишават качеството на пазара, за да се създаде възможност публичният и частният сектор да работят в хармония.

Добрите практики на Корея ще бъдат заложени в концепцията за развитието на първия научно-технологичен парк у нас. За тази цел, в рамките на форума беше подписано и споразумение за сътрудничество между „София Тех Парк“ и Фондация „Инополис“.

Повече на http://sofiatech.bg/news

Tags: Брой 11 2015