Предприемач
В навечерието на празника „Народни будители“, МОН отчете проект „Успех“

В навечерието на празника „Народни будители“, МОН отчете проект „Успех“

„За мен е изключително удоволствие да кажа добри думи за един от най-творческите, най-успешните, най-желаните проекти на Министерството на образованието и науката, който носи емблематичното име „УСПЕХ“, каза зам.министъра Ваня Кастрева на заключителната конференция по проекта, открита за медиите.

Тя подчерта, че проектът е показателен с осъществената екипност – експерти от МОН, от РИО и особено директори на училища, които са стимулирали учителите „да покажат професионализъм, да открият вратите на класните стаи за таланта на детето, да вдъхнат увереност на всяко едно дете не само през уроците, не само през задължителните дейности, но и през желанието за изява, през разкриването на чудесата на всеки един от учебните предмети, през науката.“ В изложението си Кастрева изтъкна приноса на медиите, които са показали на обществото, че в училището не само се открива знанието, но и се творят чудеса. Тя изрази удовлетворението на екипа на Министерството на образованието и науката и на всички учители, че: „проектът ще продължи да съществува чрез новата Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ и ще покаже своята устойчивост през усъвършенстването му в нова операция „Твоят час“ – часът на учителя и ученика заедно“.

Главната цел на проекта „Да направим училището привлекателно място“ е да се осмисли свободното време на учениците. . „Успех“ върна „кръжоците“ по интереси в училище, успя да ангажира вниманието и интереса на учениците към творчески изяви, дигитални компетентности, граждански компетентности, предприемачество, спортни и комуникативни умения. Даде възможност на всяко училище да доразвие своя облик , като предлага на учениците си различни извънкласни форми.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансиран от Европейския социален фонд. Изпълнява се от Министерството на образованието и науката чрез дирекция „Достъп до образование и подкрепа на развитието“.

В навечерието на празника на Народните Будители , поздрав към участниците във форума поднесоха ученици от 144 СОУ “Народни будители“ - София.

Повече на http://www.minedu.government.bg

1640 1
1640 2
1640 3
1640 4

Tags: Брой 11 2015