Предприемач
Германо-Българската индустриално-търговска камара (ГБИТК)

Германо-Българската индустриално-търговска камара (ГБИТК)

Германо-Българската индустриално-търговска камара (ГБИТК) представи резултатите от анкетата „Бизнес средата в България“ Проучването се провежда за единадесета поредна година, сред фирми членове на ГБИТК, за втори път - в сравнение с обобщените резултати на 16-те германски външнотърговски камари в Централна и Източна Европа. Резултатите бяха представени от д-р Митко Василев, главен управител на Германо-Българската индустриално-търговска камара, в рамките на пресконференция в БТА.

Изводите:

  • Търговският обмен достига рекордните 5.9 млрд.евро, ръст 10.9% спрямо 2014 г;
  • Германия е най-важният чуждестранен пазар за българските стоки;

Но по данни на БНБ, преките германски инвестиции намаляват с 275.6 млн евро. Добрата новина е, че Германия отново дава държавни инвестационни гаранции на германски фирми, които искат да инвестират в България.

„Липса на развитие“ – това накратко е обобщението на проучването на бизнес средата, проведено от Германо-Българската индустриално-търговка камара (ГБИТК) , в сравнение с предходната година. Предимствата на България, като дестинация за бизнес, продължават да бъдат атрактивната данъчна тежест, ниската цена на работната ръка и членството в ЕС. Резултатите от анкетата потвърждават факта, че цената на работната сила в България е изключително ниска: по този показател тя заема първо място сред останалите страни.

Факторите обаче, които от години възпрепятстват дейността на компаниите, са значително повече от положителните страни на икономическия ландшафт: неефективното публично управление, слабата правна система, непрозрачността на обществените поръчки, липсващите реформи в сферата на образованието, корупцията и престъпността. Сравнявайки конкретно тези резултати с отговорите от миналогодишната анкета, не се наблюдава промяна. На фона на тази мрачна картина вероятно съвсем скоро дори и десетпроцентовият корпоративен данък няма да бъде достатъчен стимул, ако липсва предвидимост в политическите решения, последователност в работата на държавната администрация и върховенство на закона.

Въпреки това, едва 12 % от анкетираните съжаляват, че са избрали България за място за развиване на своя бизнес, а търговският обмен между България и Германия отбелязва рекорд след рекорд. Представен бе и новосъздадения клъстер „Дуално професионално обучение“ към Германо-Българската индустриално-търговска камара. Чрез изграждането на клъстера, ГБИТК подкрепя фирмите при набавянето на квалифицирани специалисти за своята дейност. Това е от решаващо значение за бъдещия успех на компаниите и за намаляването на младежката безработица.

Повече за анкетата и за наклъстера на http://bulgarien.ahk.de/bg

Германо-Българската индустриално-търговска камара (ГБИТК) е част от световната мрежа на германските външнотърговски камари. В 90 страни по света те предлагат своя опит, контакти и услуги, както на германски, така и на чуждестранни фирми. В Германо-Българската индустриално-търговска камара членуват повече от 500 фирми, институции, организации и физически лица.

Tags: Брой 4 2015