Предприемач
АИКБ предлагат нов модел на осигуровки - обвързан с големината на фирмите и регионите

АИКБ предлагат нов модел на осигуровки - обвързан с големината на фирмите и регионите

На кръгла маса и пресконференция Асоциацията на индустриалния капитал в България ( АИКБ) представи варианти на система за договаряне на МОД (минимален осигурителен доход), във връзка с предложението за вдигане на осигурителната ставка от януари 2015 г. дискутирано в Националния съвет за тристранно сътрудничество.

От работодателската организация предлагат минималният осигурителен доход (МОД) да се обвърже с големината на фирмите и с региона, да се въведе диференциране на размерите на МОД, защото има голяма диспропорция в доходите в малките предприятия и в големите предприятия , както и в пазара на труда и заплатите в големите градове и в малките населени места, където и заетостта е в пъти по-малка. Особено голяма е разликата в заплатите в София и в Северозападен регион – Видин, Враца, Монтана. Сега, в края на 2014 г икономиката е все още в стагнация, и увеличението на МОД би довело до увеличаване на разходите за труд. Което е проблем за много предприятия, особено за малките и за микро предприятията, и особено в по-бедните региони на страната. Това би увеличило отново дела на сивата икономика.

По време на Кръглата маса бяха представени пет различни предложения за системи за МОД, които да гарантират както липса на мотивация за неформални практики и за намаляване на заетостта, така и адекватни постъпления в социалните фондове. Т.е. системите въплъщават в себе си разбирането за дуалния характер на МОД и допускат гъвкавост при определянето на праговете. И петте системи почиват на солидни икономически аргументи, ориентирани са практически и са лесно използваеми. Те могат да бъдат използвани поотделно или заедно – в комбинация. От Асоциацията на индустриалния капитал са пресметнали, че ако системата заработи до края на годината, то осигурителните прагове в различните региони на страната ще се вдигнат за следващата година с 0,55 до 3,6%., спрямо 2014 г. Системите предлагат аргументирани ориентири за договаряне, при което може да се отчитат всички специфики към всеки даден момент и във всяка икономическа дейност. Да се отчитат икономическите дадености и по този начин да се постига разбирателство при договарянето.

Tags: Брой 9 2014