Предприемач
1862.jpg

От АОБР искат промени в Закона за извънредното положение, за да се съхрани заетостта в рамките на заделения ресурс от 1 млрд. лв.

Национално представителните организации на работодателите АИКБ, БСК, БТПП и КРИБ, обединени в АОБР, чиито членове осигуряват работа на над 82% от наетите в България, обезпокоени от факта, че под 1% от предприятията, едва 228 предприятия (което е статистическа нула) искат да се възползват подкрепата по реда на параграф 6 от ЗМДВИП (от мярката 60/ 40 ) - при над 60 000 принудително спрели работа и над 350 000 засегнати от кризата предприятия, при 5 000 души, оставащи без работа всеки ден,поискаха промени в Закона за извънредното положение в изпратено до председателя на 44-то Народно събрание и до всички народни представители Становище.

В Становището се казва, че вместо да способстват за запазване на работните места чрез разумно обезщетяване, тези норми правят запазването на заетостта невъзможно, разпореждайки работникът да получи брутното си трудово възнаграждение (т.е. цялото си възнаграждение) за времето, през което не полага труд. При това положение, предприятието е принудено да освободи работника, за когото е забранено или не може да осигури работа, т.к. не е в състояние да доплаща на същия работник пълно възнаграждение срещу никакъв труд. И тогава обезщетението за безработица се поема напълно от държавата, за период до една година, вместо той да бъде запазен в заетост с по-малко разходи.

Цялото становище и предложенията ще намерите ТУК...

Tags: Брой 4 2020