Предприемач
1849.jpeg

БСК организира Анкета сред фирмите относно отражението на COVID-19

Във връзка с необходимостта от планиране и предприемане на мерки за преодоляване на икономическите последици от епидемията на коронавирус COVID-19, е необходимо да бъде събрана и обобщена информация за конкретните ефекти от форсмажорната ситуация върху бизнеса.

Ето защо, Българска стопанска камара се обръща с молба към българския бизнес да отговори на няколко кратки въпроса. Резултатите от експресното проучване ще бъдат оповестени в началото на идната седмица.

АНКЕТАТА е публикувана на  https://www.bia-bg.com

Tags: Брой 3 2020