Предприемач
Европейски работодатели обсъдиха предизвикателствата пред пазара на труда

Европейски работодатели обсъдиха предизвикателствата пред пазара на труда

Срещата в София е част от календара на Българското председателство на Съвета на ЕС, а съорганизатори са ЕИСК и Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР). Темата на форума бе "Преодоляване на разликата в уменията за растеж и създаване на работни места - бизнес перспективи" . Във фокуса на дискусията бяха въпросите:

  • Как да преодолеем разликата в уменията?
  • Как да адаптираме образователните системи към днешните предизвикателства?
  • Какво трябва да се направи на европейско и национално равнище?

В срещата участваха над 100 представители на работодателските организации от държавите-членки на ЕС, създателите на политики и академичните среди, а целта на дискусията бе споделяне и обсъждане на най-добрите практики, за да се потърсят идеи и решения. Форумът беше открит официално от председателя на групата на работодателите в ЕИСК Яцек Кравчик и от ротационния председател на АОБР Божидар Данев, а основното изказване беше направено от Зорница Русинова, заместник-министър на труда и социалната политика.

Приветствия към участниците в срещата поднесоха вицепрезидентът на РБ Илияна Йотова, председателят на парламентарната Комисия по труда и социалната политика Хасан Адемов и министърът за Българското председателство на СЕС Лиляна Павлова. „Наложителни са реформи в пазарите на труда в държавите-членки и в системите за образование, професионално образование и обучение, и стажуването, за да се създаде истинско европейско образователно пространство, което да отговори на настоящите и бъдещите предизвикателства и да доведе до успех в световната битка за таланти.“

Това се казва в Заключителната декларация, която участниците в срещата приеха.

Изказванията и повече информация на https://www.bia-bg.com/news/view/24028

Снимки на https://www.bia-bg.com/gallery/view/photo/24030

1698 01
1698 02
1698 03
1698 04
1698 05

Tags: Брой 3 2018