Предприемач
Брифинг представи Позицията на БТПП по Брекзит и очаквани последици

Брифинг представи Позицията на БТПП по Брекзит и очаквани последици

В пресконференцията участваха председателят на Палатата Цветан Симеонов и Олга Чугунска, експерт "Анализи", БТПП. „БТПП се старае да отговори на предизвикателствата на времето, като проучва и анализира всяка една предстояща промяна в кръга на икономическите интереси на България, заяви Олга Чугунска. Тя представи нагласите на на българския бизнес във връзка с Брекзит, на база на анкета сред членове на браншови организации в БТПП.

" Износът като дял от БВП е над 60%. При наши проучвания фирмите показват, че изключително много разчитат на увеличаване на износа, поясни Чугунска. Но проучването на БТПП показва подценяване от страна на българския бизнес на ефектите от Брекзит и недооценяване на възможностите, които се създават от ситуацията.

Чугунска представи и детайлен доклад-проучване на партньорска организация от Великобритания относно Brexit. Проучването от Обединеното Кралство е проведено през май 2017 година сред 1000 фирми и представя позиции на англииския бизнес по следните въпроси:

- Как гледат британските износителите на Brexit? Къде смятат да изнасят в следващите 5 години и дали ЕС ще е сред основните им партньори? Очакват ли се затруднения в търговията между ЕС и Великобритания? Президентството в лицето на Тръмп – добре или лошо е за търговията между Великобритания и САЩ? Какви са препоръките от бизнеса към британското правителство за преодоляване на Brexit?

„Отговорите на последния въпрос е полезен наръчник и за българските политици, каза Председателят на Палатата Цветан Симеонов и подчерта, че „Брекзит е една възможност да подобрим резултатите от икономическото ни сътрудничество между България и Великобритания. Окуражени сме от това, че един от изводите на британското проучване, е че те искат да се възползват от Брекзит за засилване на свободата на търговията".

В този смисъл, това представяне днес е част от усилиятата на БТПП за разширяване на съществуващите контакти и търсене на нови пазари. Дори и в африкански държави, където България имаше голямо присъствие в изграждане на инфраструктурата им, в здравеопазването, в създаването на кадри, чрез обучението им в бъгарските висши училища. Сега голямата част от тези хора са на високи позиции в своите страни и са наше естветвено лоби. Ние, бългаски фирми бихме могли да инвестираме в областта на възобновяеми енергоизточници, в изграждане на напоителни системи, бихме могли да стъпим сериозно на тези пазари, каза в допълнение Цветан Симеонов.

Презентации:

Tags: Брой 5 2017