Предприемач
АОБР представи приоритетите си за 2017

АОБР представи приоритетите си за 2017

Осигуряване на човешки ресурси за икономиката; подобряване на бизнес средата за повишаване на конкурентоспособността на българските производители; подготовка на Българското председателство на Съвета на ЕС и развитие на капиталовия пазар - са четирите ключови направления, по които ще работи Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) през 2017 г. Това заявиха на среща с медиите председателят на АИКБ, Васил Велев, Божидар Данев, изпълнителен председател на Българска стопанска камара (БСК), Цветан Симеонов, председател на Българска търговско-промишлена палата (БТПП) и Кирил Домусчиев, председател на Конфедерация на работодателите и индустриалците в България (КРИБ).

Относно човешките ресурси - недостигът на кадри за икономиката е тревожен. Има нужда от дълбока реформа на висшето и на професионалното образование, каза председателя на АИКБ Васил Велев . Да се преразгледа принципа парите следват ученика, сега се инвестира в специалности,които генерират безработни, Да се увеличат държавните поръчки за специалности, необходими на бизнеса . Държавни стипендии за студенти по инженерни специалности, бизнесът да надгражда стипендии или да ги заменя, с договори за работа от 3-5 години, задължение, което ше задържи тези млади специалисти в страната.

Необходима е промяна и на политиката за трудовата миграция. Да се разшири списъка със специалности за получаване на Синя карта, да се сключат междуправителствени спогодби за внос на специалисти от Украйна, Молдова, Армения, Македония.

Божидар ДАНЕВ настоя за ограничаване на административната намеса при определянето на МРЗ, без да е приет механизъм, Трябва да е ясно при такъв ръст на БВП, при такава производителност на труда, каква да бъде минималната работна заплата. Да се премахнат класовете за прос лужено време. Държавата да намери начин за внос на квалифицирана работна ръка и даде пример с Полша, която само за миналата година е привлякла цели фирми от ИТ сектора от Украйна.

Данев обърна внимание , че не се изпълняват директивите на ЕС за такса битови отпадъци – замърсителят да плаща. Цветан Симеонов акцентира върху електронното управление- ще настояваме, макар и дребни стъпкки да се върви напред във всички сфери-правораздаване, здравеопазване, администриране.. Мисията е възможна, пресича се пътя на корупцията.Симеонов акцентира и на подготовката на страната за Председателството през 2018 г, като обърна внимание, че това е голяма възможност и за бизнеса. Те вече са представили своите приоритети.

Председателят на КРИБ Кирил Домусчиев изрази несъгласие с предложението на социалистите за увеличение на 20% на облагането доходи над 10 хил. лв.,и заяви, че КРИБ категорично ще се противопостави и посочи, че богатите ще намерят начин, през офшорки или по друг път да избегнат такова облагане. От КРИБ изразиха несъгласие с президентското ВЕТО на закона за концесиите. Според Домусчиев, няма кой да дойде да инвестира, като трябва да вземе концесия за 10-15 години, а примерно инвестицията е съществена? Нали точно това отпушва тоя закон и създава една практика, такава каквото е в ЕС, и каза, че президентът Радев бил подведен да наложи вето върху промените. С наложеното вето, новите разпоредби остават за прегласуване от следващото Народно събрание.. Според останалите три работодателски организации, промените, които предвиждат отпадане на концесионния таван от 35 години, отварят широко вратата за корупция.

На журналистически въпрос коя от платформите коя политическа сила биха подкрепили, работодателите отговориха, че подкрепят политики, а не плитици и че АОБР подготвя обща позиция за предстоящите срещи при президента и при министър председателя.

През 2017 г., ротационен председател на АОБР е Асоциация на индустриалния капитал в България.

Приоритетите прочетете ТУК...

Tags: Брой 2 2017