Предприемач
Ръководството на АИКБ  се срещна с представители  на бизнеса от област Бургас

Ръководството на АИКБ се срещна с представители на бизнеса от област Бургас

На срещата присъстваха десетки предприятия от областта, чиито ръководства, заедно с ръководството на АИКБ, дискутираха последните инициативи на АИКБ за подобряване на бизнес климата в България. Председателят на АИКБ Васил Велев отбеляза, че вече 20 години Асоциацията работи непрестанно и неуморно в полза на българския бизнес и представи актуалните действия на Асоциацията през последната година.

Диана Грозданчева, старши експерт, Главна дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти“ в Министерство на труда и социалната политика представи възможностите за финансиране на бизнеса по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, като обърна особено внимание на схемата „Добри и безопасни условия на труд“, която предстои да бъде отворена за кандидатстване съвсем скоро.

Добрин Иванов, изпълнителен директор на АИКБ, представи възможностите, от които може да се възползва бизнеса, през новия програмен период 2014-2020 г. по оперативните програми „Иновации и конкурентоспособност“ и „Инициатива за малки и средни предприятия“. Г-н Иванов представи и отворената за кандидатстване схема „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятия“ и очакваната да бъде отворена в кратък период схема „Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия“. На представителите от бизнеса бяха разяснени и основните параметри за новия програмен период на ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ и Програмата за развитие на селските райони 2014-2020.

Представителите на бизнеса от област Бургас и ръководството на АИКБ се обединиха около мнението, че заедно с набелязани общи действия за развитие и задълбочаване на сътрудничеството, ще се подобрят възможностите за бизнес партньорство и за формулиране и реализиране на действия за решаването на проблемите от общ интерес, включително подобряване на бизнес средата, инвестиционния климат, развитие на икономиката, насърчаване на заетостта.

Повече по темата на bica-bg.org

Следващата среща на АИКБ с бизнеса ще се проведе на 27 януари 2016 г. в град Габрово.

Tags: Брой 1 2016