Предприемач
АИКБ подписа споразумение за сътрудничество с Канадско-българския бизнес съвет

АИКБ подписа споразумение за сътрудничество с Канадско-българския бизнес съвет

Председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ), Васил Велев ) и Дьони Льоклер, „златен“ партньор и почетен член на УС на Канадско-българският бизнес съвет (КББС) сключиха Споразумение за сътрудничество.

И от АИКБ, и от КБСС беше заявен много голям интерес към изпълнението на целите, поставени в Споразумението. То се определя като основна стъпка за осъществяване на съвместни дейности в областта на бизнес представителството, търговските взаимоотношения, установяване на делови контакти между членовете на двете страни.

Конкретните параметри на сътрудничеството между страните ще се уговарят за всеки отделен случай. Канадско-българският бизнес съвет е канадска асоциация с нестопанска цел, правно учредена на 18 април 1996. Неговата мисия е да насърчава обмена на стоки, услуги, информация и опит, както и икономическото сътрудничество между България и Канада. Неговите основни дейности са: предоставяне на членовете на навременна и актуална информация на пазара, законите и подзаконовите нормативни актове в България; организиране на търговски и/или проучвателни мисии; организиране на стажове, курсове и специализации по бизнес администрация съответно на българи в Канада и на канадци в България; организиране на българо-канадски форуми (конгреси, конференции, симпозиуми); поддържане на сътрудничеството с нашите партньори в България.

Tags: Брой 11 2015