Предприемач
Класацията „ТОП 100 фирми, водещи в икономика на България през 2013 година”представи БТПП

Класацията „ТОП 100 фирми, водещи в икономика на България през 2013 година”представи БТПП

На пресконференция в БТПП бяха представени резултатите от годишната класация за 2013 г. „ТОП 100 Фирми, водещи в икономиката на България”.

По традиция, представянето на резултатите започна с награждаване на ученици от Националната финансово-стопанска гимназия (НФСГ) и Националната търговско-банкова гимназия (НТБГ) които са участвали в обработката на фирмените отчети. Председателят на БТПП Цветан Симеонов връчи на всеки един от учениците удостоверения за активното им участие в изследването, като им пожела успешна реализация.

Класацията „ТОП 100” на БТПП се изготвя за 16-та по ред година и представя фирмите с най-добри постижения за 2013 година по 5 категории. Изследвани са резултатите по 5 категории, от дейността на 6 230 фирми, произвеждащи 82.05% от БВП за 2013 година, при 76% за 2012 г.  Методологията на „ТОП 100” включва само обективни финансови показатели.

Фирмите, класирани в първата стотица успяват да достигнат двоен ръст (207 %) в приходите от продажби през 2013 година, спрямо 2012 година, въпреки условията на политическата нестабилност. По показателя най-голяма печалба спрямо вложените собствени средства (възвръщаемост на капитала) 39% от фирмите са от сферата на услугите и транспорта. Сред тях преобладават ангажираните с инженерни дейности, консултантски и спедиторски услуги, които достигат добра рентабилност. Сред класираните, най-малко са фирмите от текстилния бранш и от производството на храни, където има значителна административна намеса като цяло в ЕС.

В класирането по намаление на задълженията първите 100 фирми са успели да намалят задлъжнялостта си наполовина – средно с 56 % спрямо 2012 г., като същевременно техните приходи растат и имат печалба. Забелязва се, че в тази класация от промишлените производства най-много са фирмите от хранителната индустрия.

Класацията по изменение на финансовия резултат показва, че основно промишлени предприятия успяват да преодолеят загуби от 2012 година и да излязат на печалба през 2013 година

Повече информация за класацията по показатели вижте на на: http://www.bcci.bg/resources/files/TOP_100_2014.pdf

Брошурата „ТОП 100 Фирми, водещи в икономиката на България”, издание 2014 вижте на: http://www.bcci.bg/resources/files/Top100_2014_BG.pdf

Tags: Брой 9 2014