Предприемач
BusinessEurope публикува своя доклад "Икономически перспективи – есен" 2019

BusinessEurope публикува своя доклад "Икономически перспективи – есен" 2019

Съобщение на пресцентърът на Българската стопанска камара.

Прогнозите показват, че икономиката на ЕС преживява икономическо забавяне, което се отразява върху намаляващото глобално търсене и несигурността, поради търговското напрежение. BusinessEurope прогнозира 1.3% ръст на реалния БВП през 2019 г. за ЕС-28 и 1.2% през 2020 г. Това води до значително преразглеждане надолу от пролетната прогноза, публикувана преди половин година (спад от 1,6% за 2019 г. и 1,7% за 2020 г.).

Представяйки доклада, генералният директор на BusinessEurope Маркус Дж. Бейрер каза:„Вследствие на глобалното търговско напрежение, европейската производствена продукция намалява с около 2% от пика си преди две години. Големият икономически въпрос за 2020 г. ще бъде колко бързо и с каква степен забавянето на експортните сектори оказва влияние върху останалата част от икономиката. В случай на спад, държавите-членки на ЕС трябва да използват гъвкавостта, предвидена в Пакта за стабилност и растеж, за да предприемат подходяща антициклична фискална политика, включително за подкрепа на инвестиции за стимулиране на растежа и структурни реформи“.

Прогнозата, също така, разглежда задълбочено нарастващия проблем с недостига на умения, изпитван от европейския бизнес. Коментирайки раздела, Бейрер добави: „Докато има доказателства, че компаниите увеличават значително заплатите за професии, при които недостигът е най-остър, ние се нуждаем от отговор на образователната система за справяне с нарастващите дисбаланси на уменията. В САЩ годишният брой завършили висше образование със специалност наука, технологии, инженерство и математика се е увеличил с почти 20% от 2013 г., в сравнение само с 1% увеличение в ЕС.“

BUSINESSEUROPE  e организация на европейския бизнес от конфедеративен тип. Прогнозите са въз основа на приноса на федерациите-членки на BusinessEurope в 35 държави сред които и БСК. ( БСК е единствената българска бизнес организация, член на  BusinessEurope ,чрез която представлява интересите на българските фирми и работодатели на европейско ниво).

Повече на сайта на БСК: https://bia-bg.com

Tags: Брой 11 2019