Предприемач

Кофас: публичен дълг в Италия, аргобизнесът зависим от публични средства

Кофас: публичен дълг в Италия, аргобизнесът зависим от публични средства

Милена Виденова, управител на Кофас България

Традиционно преди годишната конференция по управление на риска, Кофас България представи анализ на рисковете в най-горещите точки в момента – Италия и агробизнесът. Оказва се, че и двете са обвързани с публични средства, което дава специфичен профил на рисковете.

Вниманието на риск анализаторите по света е обърнато към Италия, която отбелязва ограничено възстановяване и излишък по външната сметка, но все още има масивен публичен дълг. Това е в противовес на умерените нива на дълга на частния сектор, особено на домакинствата. Проблемите с публичния дълг са свързани и с недостатъчно адекватните частни и публични инвестиции и все още високото ниво на държавния дълг. Всичко това не е основание все още Кофас да промени рейгинга на страната, но може да се каже, че притесненията остават. „Банковият сектор в страната продължава да бъде претрупан от лоши заеми, които вече достигат 360 млрд. евро. Плановете за преструктуриране на банките са светлина в тунела, но за това е необходима и повече политическа стабилност, която към момента е разклатена.

От своя страна, агробизнесът в световен мащаб се развива, но продължава да е силно зависим от субсидиите на държавите. Налице е ясна положителна промяна при цените на селскостопанските стоки – индексът на цените им на ФАО се повишава с 15% през 2016 г., след като достигна десетгодишно рекордно ниско ниво през януари миналата година. Основната причина за това е ръста на потреблението на домакинствата, основно в развиващите се страни. Производство на зърнени култури продължава да изпреварва търсенето по обем през цялата година. Запасите представляват повече от една четвърт от световното търсене през 2016 г., с най-голямо тегло на цените на зърнените култури. Конкурентоспособността на този сектор обаче в страната ни намалява в сравнение с други европейски страни, а причините за това са растящите цени на земята и рентите, увеличените разходи за труд и други ресурси.

Повече информация за други секторни и странови рискове ще бъде дадена по време на конференцията на Кофас за управление на риска, която ще се състои на 19 април. Тази година тя е на тема „Индустриална революция и нови конкурентни стратегии” и ще събере влиятелни представители на управлението и бизнеса.

Повече за Кофас на www.coface.bg

Tags: Брой 4 2017