Предприемач

Кофас: мрачни прогнози след бурята в Бразилия

Милена Виденова, управител на Кофас за България

Милена Виденова, управител на Кофас за България

Бразилия е по средата на ясно изразена буря. Продължителната политическа криза и дълбоката икономическа рецесия, които доведоха до колапс на индекса на доверие, сега са пресечени от процеса по импийчмънт за президента Дилма Русев. Няма признаци на значително събуждане на икономиката преди 2017 г., бразилската икономика се е свила от 3.8% през 2015 г. и се очаква продължаващ спад на БВП от 3% през 2016 г.

Разследването преди импийчмънта подведе под съд някои от най-влиятелните бизнесмени и политически фигури е Бразилия и създаде подозрение, че средства от петролната компания Петробрас са били използвани, за да се плати за политически кампании, за купуване на политическа подкрепа в конгреса и за лично забогатяване. Вече е ясно, че Петробрас е направил преоценка от 6,2 милиарда доход (около 2.3 милиарда щатски долара или 0.1.% от БВП) в сметката си за 2014 година, което реферира до допълнителни разходи.

Въпреки че пазарът реагира позитивно винаги, когато има новини, които са благоприятни за импийчмънта, ние не трябва да очакваме силен отскок, тъй като партията на вицепрезидента също е разследвана за корупция.

Икономика на ръба на колапса, очакваща новости в управлението. По оценки на Кофас, от икономическа гледна точка резултатите за 2015 (-3.8% от БВП годишно) са най-лошите от 1990 година насам, като нито едно от основните предизвикателства пред страната не са се подобрили. Регулирането на административните цени (които бяха изкуствено ниски) и силното обезценяване в замяна на показателите, които доведоха инфлацията до 10% - много над целта от 4.5%. Фискалното регулиране се провали и публичният и фискалният дълг се влошиха през 2015 г. По тези причини Кофас понижи рисковия рейтинг на страната от А4 до В (значителен риск) през септември и след това отново до С (висок риск) през януари 2016 г. Ясно е, че икономиката не би започнала да се възстановява преди политическата безизходица да се реши окончателно. Първото предизвикателство ще бъде фискалните резултати за 2016 г. Съживяването на доверието в бизнеса изглежда временно в краткосрочен план, след като Темер взе властта със слаба подкрепа, тъй като не е бил избран с директен вот, а и партията му е пряко свързана с корупционните скандали.

В близкото бъдеще се очаква само два показателя да се подобрят: пазарния баланс и инфлацията. От гледна точна на външната търговия, както износът, така и вносът, спадат в по отношение на приходите. Въпреки че обезценяването на валутата в сравнение с миналата година в крайна сметка подобрява конкурентоспособността на продуктите, които се произвеждат в страната, слабата валута редуцира износните цени в щатски долари. До този момент подобрените показатели по износа не са достатъчни, за да се повишат годишните приходи.

Секторните рискове нарастват

Несъстоятелностите достигнаха нов рекорд. През 2015 г., 1287 компании са попаднали по ударите на закона в тази сфера, което е ръст от 55% годишно. Заявленията за фалит вече са 409 за първото тримесечие на 2016 (+114% годишно). Тази фигура потвърждава мнението, че негативния тренд е по-вероятно да се интензифицира през 2016 г., като се очаква държавата да достигне втора година на свиване.

Индустриалната продукция намалява през последните 24 месеца. За 12 месеца до февруари 2016, секторът се свива с 9% и все още няма признаци за подобрение. Населението определено не желае да консумира след като пазара на труда се влошава много бързо и предприемачите не инвестират, което се дължи на високата несигурност на средата.

Неблагоприятния сценарий също така се простира и върху основните сектори в икономиката, което води до високи показатели на несъстоятелност. Според секторния барометър на Кофас, основните сегменти от активността на страната са в настоящ висок риск. Ситуацията все още е много лоша за строителството, автомобилния сектор и стоманената индустрия, копито са в постоянен висок риск. „Няма лесен изход за излизане от тази криза и на населението му е дошло до гуша от корупция, което прави краткосрочното съживяване в доверието почти невъзможно.” – отбелязва Патриция Краус, икономист на Кофас за Латинска Америка.

Икономическото съживяване няма да е моментално. Би трябвало да има леки подобрения в доверието и възможност за спокоен растеж на БВП, започващ от 2017 и въпреки това някои вече предвиждат, че текущата декада ще бъде загубена по отношение на икономическата активност.

За Кофас

Кофас Груп, световен лидер в областта на кредитното застраховане, предлага на компаниите по света решения за защита срещу риск от финансови загуби от техни клиенти, както на местните, така и на международните пазари.

Повече на www.coface.bg

Tags: Брой 5 2016